News archive
Woordenboeken Chinyanja/ Chichewa voor Chitungulu-Zambia – zomer 2014 Print
Tuesday, 26 August 2014 11:56

De Nederlandse Stichting Chitungulu werkt in het deel van Zambia waar Chinyanja/ Chichewa wordt gesproken. De Stichting richt zich vooral op het onderwijs in het afgelegen dorp Chitungulu. In de zomer van 2014 heeft de voorzitter van de Stichting Mevr. Chris Brugman woordenboeken uitgedeeld aan leerlingen en docenten van zeven scholen. Zie foto’s

Hier volgt haar verslag.


In 2014 heeft Stichting Chitungulu het project “Dictionaries for Chitungulu” uitgevoerd. Hiertoe nam de stichting contact op met de auteur van het woordenboek, de heer Steven Paas, en werd overleg gevoerd over de implementatie van het project. In totaal kocht de stichting 380 woordenboeken, die door de project-coördinator van Stichting Chitungulu met de auto in Blantyre, Malawi, werden opgehaald. In de periode juni-juli 2014 werden 330 woordenboeken verdeeld onder zeven scholen in het dorp Chitungulu, gelegen in een afgelegen gebied van de Luangwa Valley in oost-Zambia. De meeste woordenboeken (80) gingen naar Lumimba Day High School. Van de overige zes scholen ontving de grootste basisschool (Chitungulu Basic) 50 woordenboeken. De rest van de basisscholen (waaronder twee zogeheten community schools) ontvingen elk 40 woordenboeken, voor gebruik in de hoogste klassen. Daarnaast ontvingen de elf leerkrachten van de twee community schools ieder een eigen exemplaar als dank voor vele jaren van onbezoldigde inzet voor hun scholen.

Van de resterende 50 woordenboeken die niet onder de scholen werden verdeeld, werden er enkele verdeeld binnen het lokale netwerk van de stichting in Chitungulu (waaronder het District Education Board van het Zambiaanse ministerie van Onderwijs). Het merendeel is achtergehouden voor een nog op te zetten dorpsbibliotheek in Chitungulu.

De overhandiging van de woordenboeken aan de scholen vond plaats in aanwezigheid van de desbetreffende Head Teacher en drie ouders van de Parents/Teachers Association. Op de meeste scholen waren ook de leerlingen bij de overhandiging aanwezig. Er is getekend voor ontvangst en uiteraard werden er foto’s gemaakt. De beide Community Schools (die thans nog slecht gehuisvest zijn) hebben bij de uitreiking bovendien elk een metalen kist met hangslot ontvangen voor een veilige opslag van de woordenboeken.

In de speeches tijdens de overhandigingsceremonies is de project-coördinator van Stichting Chitungulu ingegaan op de totstandkoming van het woordenboek, en is er gewezen op het belang van een goede kennis van zowel het Engels als het Chinyanja, met name gezien de concurrentie op de arbeidsmarkt in de regio en elders in Zambia.

De woordenboeken werden alom zeer enthousiast ontvangen. Voor alle scholen in Chitungulu geldt dat er een schrijnend gebrek heerst aan les- en leermateriaal. Voor de gemeenschap in Chitungulu is het woordenboek Chichewa/Chinyanja-English om de volgende reden van belang: de gesproken taal in Chitungulu is voornamelijk Bisa (een taal verwant aan het Bemba) – het waren namelijk vooral Bisa immigranten die dit deel van de vallei bevolkten, al troffen zij ook diverse Chichewa-sprekende migranten uit Malawi aan die door de 19-eeuwse Chewa koning Mwase Kasungu naar de vallei waren gezonden om diens imperium, gebaseerd op de handel in ivoor met de Swahili steden aan de Afrikaanse oostkust, verder uit te breiden. Ondanks de dominantie van het Bisa als gesproken taal in Chitungulu, is het examenvak in de lokale taal op zowel lagere als middelbare school het Chinyanja (vanwege de geografische ligging in Zambia’s Eastern Province). Er is derhalve grote behoefte aan ondersteunend les- en leermateriaal voor het Chinyanja, en de verwachting is dat het woordenboek in deze behoefte ruimschoots zal voorzien. In afwachting van de bouw van een dorpsbibliotheek hebben de beide Community Schools afgesproken een tweemaandelijkse zaterdag-openstelling te regelen zodat ook ouderen de woordenboeken kunnen raadplegen.

Gezien de uitstekende kwaliteit van de woordenboeken is Stichting Chitungulu ervan overtuigd dat de woordenboeken in hoge mate zullen bijdragen aan de ontwikkeling van de taalvaardigheden van vele generaties leerlingen in Chitungulu. De stichting dankt in het bijzonder de heer Steven Paas voor de prettige samenwerking bij de totstandkoming van dit project.

School Aantal woordenboeken Datum overhandiging
Chitungulu Basic School 50 30 juni 2014
Lumimba Day High School 80 1 juli 2014
Lumimba Primary School (Semphe) 40 1 juli 2014
Nthumbe Primary School 40 4 juli 2014
Chocha Community School 40 7 juli 2014
Chilubezi Community School 40 7 juli 2014
Kataba Primary School 40 25 juli 2014
Totaal overhandigd 330
 
Dictionaries for Chitungulu-Zambia 11 august 2014 Print
Tuesday, 12 August 2014 00:31

The Dutch-based Foundation Citungulu, operates in the Chinyanja/ Chichewa spoken Eastern Province of Zambia, especially for education, focused on the remote village of Chitungulu. In July 2014 Chairlady Mrs Chris Brugman distributed dictionaries to seven schools in the region.

Here are some pictures.

 
Fourth Edition Dictionary printed Print
Sunday, 23 June 2013 22:13

We are happy to announce that the printing process of the fourth edition of our Chichewa Dictionary has been finished, by Amity Printing in Nanjing, China.

Copies will be available soon, as the first shipment has been scheduled to arrive in Blantyre in August 2013.

 
Chichewa Dictionary on the air! Print
Tuesday, 16 April 2013 11:29

Our Chichewa/Chinyanja Dictionary has drawn the attention of Malawians living in diaspora in Northern America and elsewhere. Mr. John Pangani reflects this in his interview with Steven Paas, the author of the Dictionary, in a broadcast by Indiana-based Radio Michianareggae.

Click here to listen (choose [Friends of Malawi – 5]).

 
Chingo Malawo Chilufya about Chichewa Dictionary Print
Saturday, 06 April 2013 14:51

Mrs Chingo Malawo Chilufya, 'Theologian welcomes Chewa Dictionary', Zambia Daily Mail 6 April 2013. Click here to read it.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Providing a tool for communication in Chichewa/ Chinyanja speaking Africa   Webmaster -  Copyright © 2024 Steven Paas